Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vuông góc với một tấm thuỷ tinh dày 5mm người ta thấy cường độ của chùm tia ló chỉ bằng 0,65 cường độ của chùm tia tới. Tính hệ số hấp thụ của thuỷ tinh đối với ánh sáng này. Cho hệ sổ phản xạ của ánh sáng ở mặt trước và mặt sau của tấm thuỷ tinh đều bằng 0,05:

A.

 65,7 m-1.

B.

  55,7 m-1.

C.

4,50 m-1.

D.

6,57 m-1.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...