Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,66 µm từ không khí và thuỷ tinh có chiết suất ứng với bức xạ đó bằng 1,5. Trong thuỷ tinh bức xạ có bước sóng:

A.

0,40 µm.

B.

0,66 µm.

C.

0,44 µm.

D.

0,99 µm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,44 µm.

λthủy tinh =  = 0,44 (µm) .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...