Chiếu một bức xạ điện từ vào một tấm vônfram thì hiện tượng quang điện xảy ra. Cho các electron quang điện bay vào vùng không gian có điện trường đều và từ trường đều có hướng vuông góc với nhau thì thấy rằng electron không bị lệch khi bay. Cường độ điện trường bằng 10 kV/m và cảm ứng từ bằng 10 mT. Công thoát của vônfram A = 7,2.10-19 J. Bước sóng của bức xạ điện từ bằng:

A.

0,5 μm.

B.

0,34 μm.

C.

0,23 μm.

D.

0,17 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,17 μm.

Khi electron quang điện bay vào vùng không gian có từ trường và điện trường thì electron quang điện chịu lực điện và lực từ tác dụng ( vì khối lượng của electron rất nhỏ nên bỏ qua trọng lực tác dụng vào electron).

- Vì electron quang điện không bị lệch khi bay nên lực điện và lực từ tác dụng vào electron quang điện triệt tiêu lẫn nhau. Biểu diễn các lực tác dụng vào electron như hình bên:

Vận tốc của electron  chính là vận tốc ban đầu cực đại do hiện tượng quang điện gây ra. Áp dụng công thức: 

  = 1,7.10-7 m = 0,17 μm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...