Chiều  mạch của bổ sung ADN từ

A.

5' 3'.

B.

5' 5'.

C.

3' 3'.

D.

3' 5'.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

5' 3'.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...