Chiếu lần lượt hai bức xạ λ1 và λ2 = λ1 /2 vào catốt của một tế bào quang điện thì nhận được các electron quang điện có vận tốc ban đầu hơn kém nhau 2 lần. Giới hạn quang điện là λ0 = 0,75 (μm). Tính bước sóng λ1.

A.

0,55 (μm).

B.

0,25 (μm).

C.

0,5 (μm).

D.

0,35 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,5 (μm).

Vì λ2 = λ1 /2 v2 > v1. Theo bài ra ta có: v2 = 2v1.

Áp dụng công thức Anhxtanh lần lượt cho hai bức xạ:

λ1 = λ0 = 0,5 (μm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...