Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng bằng 0,555 (μm) và 0,377 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện thì điện thế hãm trong hai trường hợp gấp bốn lần nhau. Giới hạn quang điện của kim loại đó là:

A.

0,6586 (μm).

B.

0,4251 (μm).

C.

0,1251 (μm).

D.

0,7132 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,6586 (μm).

Vì λ1 = λ2 nên U1 < U2 U2 = 4U1.

Ta có: − A0 = eU1.                                                                (1)

− A0 = eU2 = 4eU1.                                                              (2)

Trừ (2) cho (1) ta được:       (3)

Thay (3) vào (1) ta được: .

Thay số vào ta được: λ0 = = 0,6586 (μm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...