Chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng bằng 0,555 (μm) và 0,377 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện thì điện thế hãm trong hai trường hợp gấp bốn lần nhau. Giới hạn quang điện của kim loại đó là:

A.

0,6586 (μm).

B.

0,4251 (μm).

C.

0,1251 (μm).

D.

0,7132 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,6586 (μm).

Vì λ1 = λ2 nên U1 < U2 U2 = 4U1.

Ta có: − A0 = eU1.                                                                (1)

− A0 = eU2 = 4eU1.                                                              (2)

Trừ (2) cho (1) ta được:       (3)

Thay (3) vào (1) ta được: .

Thay số vào ta được: λ0 = = 0,6586 (μm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...