Chiếu lần lượt 3 bức xạ có bước sóng theo tỷ lệ λ1 : λ2 : λ3 = 1 : : vào catốt của một tế bào quang điện thì nhận được các quang điện tử có vận tốc ban đầu cực đại theo tỷ lệ: v1 : v2 : v3 = 1 : 3 : k. Trong đó k bằng:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Theo bài ra ta có:                          (1)

Áp dụng công thức Anhxtanh lần lượt cho 3 bức xạ, ta có:

                                                          (2)

Thay hệ phương trình (1) vào hệ phương trình (2), ta có:

                                                    (3)

Từ hai phương trình đầu của (3), ta có:       (4)

Thay (4) vào phương trình còn lại của hệ (3), ta có:

.A = A + k2. k2 = 5 = .

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...