Chiếu lần lượt 2 bức xạ λ1 = 0,2 (μm) và λ2 = 0,3 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện thì thấy hiệu điện thế hãm để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện gấp 2 lần nhau. Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt là:

A.

0,4 (μm).

B.

0,5 (μm).

C.

0,6 (μm).

D.

0,45 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,6 (μm).

Ta có: eUh1 = ; eUh2 = .

Theo bài: .

                         λ0 = 0,6 (μm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...