Chiếu lần lượt 2 bức xạ λ1 = 0,2 (μm) và λ2 = 0,3 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện thì thấy hiệu điện thế hãm để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện gấp 2 lần nhau. Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt là:

A.

0,4 (μm).

B.

0,5 (μm).

C.

0,6 (μm).

D.

0,45 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,6 (μm).

Ta có: eUh1 = ; eUh2 = .

Theo bài: .

                         λ0 = 0,6 (μm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...