Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng λ1 = 0,25 (μm); λ2 = 0,5 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của elcctron quang điện là v1 và v2 = v1. Bước sóng giới hạn quang điện là:

A.

0,6 (μm).

B.

0,375 (μm).

C.

0,72 (μm).

D.

0,75 (μm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...