* Chiều dài hộp đựng bút trong năm lần đo (đơn vị mm) là: 250; 252; 252; 248; 250.

Sai số tỉ đối của phép đo trên là

A.

0,4%.

B.

0,8%.

C.

4%.

D.

8%.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...