* Chiều dài hộp đựng bút trong năm lần đo (đơn vị mm) là: 250; 252; 252; 248; 250.

Sai số tỉ đối của phép đo trên là

A.

0,4%.

B.

0,8%.

C.

4%.

D.

8%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,8%.

A=A¯+A'A1=0;A2=A2=A3=A4=2;A5=0=>A=2

δA=AA.100%=2250.100=0,8%δA=AA.100%=2250.100=0,8%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...