* Chiều dài hộp đựng bút trong năm lần đo (đơn vị mm) là: 250; 252; 252; 248; 250.

Sai số tuyệt đối của các lần đo trên là

A.

 2 (mm).

B.

1 (mm).

C.

4 (mm).

D.

3 (mm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 2 (mm).

A=A¯+A'A1=0;A2=A2=A3=A4=2;A5=0=>A=2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...