** Chiều dài của gen là 5100 . Mạch đơn thứ 2 của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 1: 2: 3: 4. Tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit trên gen là:

A.

A = T = 30% = 900; G = X = 20% = 600.

B.

A = T = 15% = 450; G = X = 35% = 1050.

C.

A = T = 25% = 750; G = X = 25% = 750.

D.

A = T = 15% = 1530; G = X = 35% = 3570

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...