* Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Trong phân tử có số nuclêôtit loại Ađênin là 6.105.

Số liên kết hóa trị giữa các nucleotide và số liên kết hiđrô của phân tử ADN lần lượt là

A.

(6.106) - 2; 84.104.

B.

(6.105) - 2; 84.103.

C.

(6.106) - 2; 84.105.

D.

(6.106- 2; 84.102.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(6. 106) - 2; 84.105.

số Nu của ADN: Nu = (L/3,4) x 2 = 6.106

Số liên kết hóa trị giữa các Nu của ADN đó là = (N/2-1) x 2 = N - 2 = 6.106 - 2

A = 6.105

A + G = Nu/2 =3.106

=> G = 2,4.106

Số liên kết hiđrô của phân tử ADN là :

H = 2A + 3G = (2 x 6.105) + (3 x 24. 105) = 84. 105

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...