* Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Trong phân tử có số nuclêôtit loại Ađênin là 6.105.

Số liên kết hóa trị giữa các nucleotide và số liên kết hiđrô của phân tử ADN lần lượt là

A.

(6.106) - 2; 84.104.

B.

(6.105) - 2; 84.103.

C.

(6.106) - 2; 84.105.

D.

(6.106- 2; 84.102.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...