* Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Trong phân tử có số nuclêôtit loại Ađênin là 6.105.

Số liên kết hóa trị giữa các nucleotide và số liên kết hiđrô của phân tử ADN lần lượt là

A.

(6.106) - 2; 84.104.

B.

(6.105) - 2; 84.103.

C.

(6.106) - 2; 84.105.

D.

(6.106- 2; 84.102.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...