* Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Trong phân tử có số nuclêôtit loại Ađênin là 6.105.

Số liên kết hóa trị giữa các nucleotide và số liên kết hiđrô của phân tử ADN lần lượt là

A.

(6.106) - 2; 84.104.

B.

(6.105) - 2; 84.103.

C.

(6.106) - 2; 84.105.

D.

(6.106- 2; 84.102.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(6. 106) - 2; 84.105.

số Nu của ADN: Nu = (L/3,4) x 2 = 6.106

Số liên kết hóa trị giữa các Nu của ADN đó là = (N/2-1) x 2 = N - 2 = 6.106 - 2

A = 6.105

A + G = Nu/2 =3.106

=> G = 2,4.106

Số liên kết hiđrô của phân tử ADN là :

H = 2A + 3G = (2 x 6.105) + (3 x 24. 105) = 84. 105

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...