* Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Trong phân tử có số nuclêôtit loại Ađênin là 6.105.

Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của phân tử ADN đó là

A.

A = T = 40%; G = X = 10%.

B.

A = T = 10%; G = X = 40%.

C.

A = T = 20%; G = X = 80%.

D.

A = T = 20%; G = X = 30%.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...