* Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Trong phân tử có số nuclêôtit loại Ađênin là 6.105.

Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit của phân tử ADN đó là

A.

A = T = 40%; G = X = 10%.

B.

A = T = 10%; G = X = 40%.

C.

A = T = 20%; G = X = 80%.

D.

A = T = 20%; G = X = 30%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A = T = 10%; G = X = 40%.

số Nu của ADN: Nu = (L/3,4) x 2 = 6.106

A = 6.105

=> Tỉ lệ phần trăm A = T = 6. 105 = = 10%;

mà A+G = 50%

=> G = X = 50% - 10% = 40%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...