* Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Khối lượng phân tử là

A.

18. 10đvC.

B.

9. 108 đvC.

C.

9. 107đvC.

D.

18.107đvC

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...