* Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Khối lượng phân tử là

A.

18. 10đvC.

B.

9. 108 đvC.

C.

9. 107đvC.

D.

18.107đvC

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

18.108 đvC.

Chiều dài của phân tử ADN tính theo  là 1,02 mm = 102.105 .

Số lượng nuclêôtit của cả phân tử ADN đó là :

(102.105  : 3,4 ) x 2 = 6. 106 nu.

Khối lượng của phân tử ADN đó là : 300 đvC x 6. 106 = 18. 108 đvC.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...