* Chiều dài của 1 phân tử ADN là 1,02 mm. Khối lượng phân tử là

A.

18. 10đvC.

B.

9. 108 đvC.

C.

9. 107đvC.

D.

18.107đvC

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...