Chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường sẽ

A.

hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo chỉ khi q > 0.

B.

hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo chỉ khi q < 0.

C.

luôn luôn hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo.

D.

chưa kết luận được vì chưa biết dấu của điện tích và chiều của vectơ .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Luôn luôn hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo.

Điện tích có quỹ đạo tròn trong từ trường nên lực Lo-ren-xơ đóng vai trò lực hướng tâm. Vậy C là đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...