Chiều của đường sức từ trong hình nào sau đây là đúng?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Cần để ý mọi đường sức phải vào cực Nam ra cực Bắc của nam châm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...