Chiều của đường sức từ của một ống dây mang dòng điện sẽ

A.

phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong ống dây.

B.

xác định bởi quy tắc bàn tay trái.

C.

phụ thuộc vào độ lớn của I.

D.

phụ thuộc vào số vòng của ống dây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong ống dây.

I và N chỉ ảnh hưởng đến độ lớn của B trong ống dây. Chiều của B phụ thuộc vào chiều của I trong ống dây.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...