Chiều của đường sức từ của một ống dây mang dòng điện sẽ

A.

phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong ống dây.

B.

xác định bởi quy tắc bàn tay trái.

C.

phụ thuộc vào độ lớn của I.

D.

phụ thuộc vào số vòng của ống dây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong ống dây.

I và N chỉ ảnh hưởng đến độ lớn của B trong ống dây. Chiều của B phụ thuộc vào chiều của I trong ống dây.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...