Chiếu chùm ánh sáng trắng, hẹp từ không khí vào bể đựng chất lỏng có đáy phẳng, nằm ngang với góc tới $60{}^\circ $. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng tím ${{n}_{t}}=1,70$, đối với ánh sáng đỏ ${{n}_{d}}=1,68$. Bể rộng của dải màu thu được ở đáy chậu là 1,5 cm. Chiều sâu của nước trong bể là

A. 1,56 m.
B. 1,20 m.
C. 2,00 m.
D. 1,75 m.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...