Chiều cao của khối trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp trong hình cầu bán kính R là:

A.

R

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...