Chiếu bức xạ λ1 = λ0/2 ( λ0 là giới hạn quang điện) vào catốt một tế bào quang điện, để triệt tiêu dòng quang điện cần hiệu điện thế hãm Uh. Khi chiếu bức xạ λ2 thì hiệu điện thế hãm tăng 3 lần. Bước sóng λ2 bằng:

A.

λ0/5.

B.

λ0/4.

C.

λ0/3.

D.

λ0/6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

λ0/4.

Áp dụng công thức Anhxtanh lần lượt cho hai bức xạ:

Với λ1 = λ0/2, ta có:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...