Chiếu bức xạ λ1 = λ0/2 ( λ0 là giới hạn quang điện) vào catốt một tế bào quang điện, để triệt tiêu dòng quang điện cần hiệu điện thế hãm Uh. Khi chiếu bức xạ λ2 thì hiệu điện thế hãm tăng 3 lần. Bước sóng λ2 bằng:

A.

λ0/5.

B.

λ0/4.

C.

λ0/3.

D.

λ0/6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

λ0/4.

Áp dụng công thức Anhxtanh lần lượt cho hai bức xạ:

Với λ1 = λ0/2, ta có:

.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...