Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng 0,552 (μm) vào catot của tế bào quang điện, người ta thu được dòng quang điện bão hòa có cường độ 2 (mA). Công suất phát xạ của nguồn sáng bằng 1,2 (W). Hiệu suất lượng tử bằng:

A.

0,65%.

B.

0,375%.

C.

0,55%.

D.

0,425%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,375%.

Áp dụng công thức: H = .100%

Thay số ta tìm được: H = .100% = 0,375%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...