Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng 0,33 (μm) vào catot của một tế bào quang điện thì hiện tượng quang điện xảy ra. Để triệt tiêu dòng quang điện cần hiệu điện thế hãm là Uh. Để hiệu điện thế hãm giảm đi 1 (V) thì bước sóng của bức xạ chiếu vào catot là:

A.

0,112 (μm).

B.

0,449 (μm).

C.

0,625 (μm).

D.

0,567 (μm).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...