Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng 0,33 (μm) vào catot của một tế bào quang điện thì hiện tượng quang điện xảy ra. Để triệt tiêu dòng quang điện cần hiệu điện thế hãm là Uh. Để hiệu điện thế hãm giảm đi 1 (V) thì bước sóng của bức xạ chiếu vào catot là:

A.

0,112 (μm).

B.

0,449 (μm).

C.

0,625 (μm).

D.

0,567 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,449 (μm).

Ta có: eUh = − A0         (1)

e(Uh − 1) = − A0           (2)

Trừ (1) cho (2) vế với vế ta được:

e = λ' =

Kết quả là: λ' = 0,449.10−6 (m) = 0,449 (μm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...