Chiếu bức xạ λ = 0,438 (μm) vào catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0 = 0,62 (μm). Vận tốc ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện là:

A.

0,45.106 (m/s).

B.

0,65.106 (m/s).

C.

0,25.106 (m/s).

D.

0,54.106 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,54.106 (m/s).

Theo công thức Anhxtanh:

= + V0max = ≈ 0,54.106 (m/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...