Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng biến đổi từ 0,38 µm đến 0,76 µm vào khe S trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2 m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2 mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4 mm là:

A.

5.

B.

4.

C.

6.

D.

7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

5.

Ta có: xM = k  λ =  (µm)

Do 

Suy ra k = 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy tại M có 5 bức xạ cho vân sáng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...