Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 μm đến 0,76 μm vào khe sáng S trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 0,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Bề rộng của quang phổ bậc một quan sát được trên màn là

A.

1,52 mm.

B.

2,32 mm.

C.

3,55 mm.

D.

2,56 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,52 mm.

Bề rộng của quang phổ bậc 1 quan sát được trên màn:

Δx = xđ1 – xt1 =  = (0,76 − 0,38)10-6 = 1,52.10-3 (m).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...