Chiếu ánh sáng màu xanh lá cây lên catôt của một tế bào quang điện thì trong mạch xuất hiện dòng điện. Khi chiếu vào catôt đó ánh sáng màu vàng thì trong mạch không có dòng điện. Hãy chọn kết luận đúng?

A.

Chiếu ánh sáng màu da cam sẽ không có hiện tượng quang điện.

B.

Chiếu ánh sáng màu tím sẽ không có hiện tượng quang điện.

C.

Chiếu đồng thời cả ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu da cam thì sẽ có hiện tượng quang điện.

D.

Khi chiếu ánh sáng màu xanh lam sẽ xảy ra hiện tượng quang điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi chiếu ánh sáng màu xanh lam sẽ xảy ra hiện tượng quang điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...