Chiếu ánh sáng Mặt Trời qua lăng kính. Đặt màn quan sát phía sau lăng kính sẽ thấy bao nhiêu tia sáng đơn sắc giữa tia sáng đỏ và tia tím?

A.

5 tia.

B.

7 tia.

C.

3 tia.

D.

Vô số tia.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vô số tia.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...