Chiếu ánh sáng đơn sắc vào một tấm kim loại đặt cô lập thì điện thế cực đại của tấm kim loại là 0,4 (V). Nếu dùng một electron (m = 9,1.10−31 (kg), e = −1,6.10−16 (C)) có vận tốc bằng vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi tấm kim loại nói trên, rồi cho bay vuông góc vào một từ trường đều B = 0,2T thì bán kính quỹ đạo của electron là:

A.

8,54 (μm).

B.

10,66 (μm).

C.

9,87 (μm).

D.

12,36 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

10,66 (μm).

Vận tốc ban đầu cực đại của electron: V0max = = 3,75.105 (m/s).

Bán kính quỹ đạo của electron là: R = = 10,66 (μm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...