Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp (bị kích thích bằng điện) phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ thu được là:

A.

Một dãi màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách lien tục .           

B.

 Các vạch sáng, tối xen kẽ nhau đều đặn.

C.

 Các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi các vạch tối.

D.

 Bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Quang phổ do đèn thủy ngân phát ra là quang phổ vạch phát xạ do vậy ta thu được các vạch sáng xen kẽ các vạch tối  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...