Chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,489 (μm) vào catốt bằng kali của một tế bào quang điện chân không có hiệu điện thế hãm giữa anốt, catốt bằng UAK = –0,39 (V) thì thấy cường độ dòng quang điện bằng 0. Kết quả nào dưới đây là sai:

A.

Khi công suất của chùm sáng chiếu vào catốt là P = 1,250 (W) và cường độ dòng quang điện bão hoà là Ibh = 5 (mA) thì số êlectron thoát ra bằng 1% số photon đến catốt.

B.

Năng lượng của 1 photon chiếu vào catốt là: ε = 4,064.10-19 (J).

C.

Giới hạn quang điện của kali là λ0 = 0,578 (μm).

D.

Công thoát êlectron phải là A = 2,93 (eV).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...