Chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,489 (μm) vào catốt bằng kali của một tế bào quang điện chân không có hiệu điện thế hãm giữa anốt, catốt bằng UAK = –0,39 (V) thì thấy cường độ dòng quang điện bằng 0. Kết quả nào dưới đây là sai:

A.

Khi công suất của chùm sáng chiếu vào catốt là P = 1,250 (W) và cường độ dòng quang điện bão hoà là Ibh = 5 (mA) thì số êlectron thoát ra bằng 1% số photon đến catốt.

B.

Năng lượng của 1 photon chiếu vào catốt là: ε = 4,064.10-19 (J).

C.

Giới hạn quang điện của kali là λ0 = 0,578 (μm).

D.

Công thoát êlectron phải là A = 2,93 (eV).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Công thoát êlectron phải là A = 2,93 (eV).

Theo phương trình Anhxtanh về quang điện:

= A + W0max = A + e.Uh.

Suy ra A = – e.Uh = 3,44.10–19 (J) = 2,15 (eV).

Kết quả 4,688.10–19 (J) = 2,93 (eV) là sai do quên dấu trừ của điện tích êlectron.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...