Chiết suất tuyệt đối của một môi trường vật chất luôn luôn

A.

nhỏ hơn 1.

B.

Lớn hơn 1.

C.

bằng 1.

D.

lớn hơn 0.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...