Chiết suất của thủy tinh là n1 = 1,5 và chiết suất của nước là n2 = . Vận tốc truyền của ánh sáng trong nước sẽ

A.

Lớn hơn vận tốc truyền trong thủy tinh  lần.

B.

Nhỏ hơn vận tốc truyền trong thủy tinh  lần.

C.

Bằng vận tốc truyền trong thủy tinh.

D.

Bằng 0,88 lần vận tốc truyền trong thủy tinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...