Chiết suất của thủy tinh là n1 = 1,5 và chiết suất của nước là n2 = . Vận tốc truyền của ánh sáng trong nước sẽ

A.

Lớn hơn vận tốc truyền trong thủy tinh  lần.

B.

Nhỏ hơn vận tốc truyền trong thủy tinh  lần.

C.

Bằng vận tốc truyền trong thủy tinh.

D.

Bằng 0,88 lần vận tốc truyền trong thủy tinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lớn hơn vận tốc truyền trong thủy tinh  lần.

Tỉ số vận tốc ánh sáng trong thủy tinh và nước là:

hay v1 = v2 hoặc v2v1.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Khúc xạ ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...