Chiết suất của thủy tinh không thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau

A. 1,5
B. 2,5
C. 0,5
D. 2
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...