Chiết suất của một môi trường là 1,5. Vận tốc ánh sáng trong môi trường đó so với vận tốc ánh sáng trong chân không sẽ bằng

A.

 lần.

B.

 lần.

C.

1,5 lần.

D.

3 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 lần.

Ta có: n = 

 v = c.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...