Chiết suất của một môi trường là 1,5. Vận tốc ánh sáng trong môi trường đó so với vận tốc ánh sáng trong chân không sẽ bằng

A.

 lần.

B.

 lần.

C.

1,5 lần.

D.

3 lần.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Khúc xạ ánh sáng - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...