Chiến tranh lạnh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A.

1947 - 1989.

B.

1945 - 1991.

C.

1945 - 1989.

D.

1947 - 1973.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1947 - 1989.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...