Chiến tranh lạnh diễn ra trên lĩnh vực nào?

A.

Lĩnh vực chính trị, quân sự.

B.

Lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

C.

Lĩnh vực quân sự.

D.

Lĩnh vực quân sự, kinh tế.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...