Chiến tranh lạnh chấm dứt đưa đến hệ quả nào?

A.

Sự giải thể của NATO, Vácsava cùng hàng loạt các căn cứ quân sự khác trên toàn cầu.

B.

Một cực là Liên Xô không còn, trật tự hai cực Ianta tan rã.

C.

Mĩ từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới, chống lại các nước xã hội chủ nghĩa.

D.

Vị thế của Mĩ và Liên Xô suy giảm nghiêm trọng, Mĩ không còn là một cường quốc trên thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Một cực là Liên Xô không còn, trật tự hai cực Ianta tan rã.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...