Chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới được đánh dấu bởi nội dung nào sau đây

A. Sự ra đời của khối quân sự NATO và Tổ chức Hiệp ước Vácsava
B. Mĩ thông qua "Kế hoạch Mácsan" và thành lập NATO
C. Sự ra đời của khối SEV và Tổ chức Hiệp ước Vácsava
D. “Kế hoạch Mácsan" và sự ra đời của khối quân sự NATO
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...